Restaurant Reccapolis
Horari i calendari d'obertura 2014

Dinars: Obrim tots els dies de 13:00 a 16:00, excepte els dimecres!

Sopars: Només divendres i dissabtes de 20:30 a 22:30

Vacances i dies festius

Del 24 d'agost al 14 de setembre de 2015

admin@reccapolis.com
 


CanalData de Jaume Canal i Selma | Maquinari i Programari | www.ecanaldata.com | admin@ecanaldata.com